terrarium wilgotne

W tym artykule szczegółowo omówiony zostanie temat rodzajów terrariów dla gadów z uwzględnieniem różnych kryteriów podziału. Jeżeli więc chciałbyś dowiedzieć się więcej z jakimi zbiornikami możesz się spotkać na rynku to bardzo dobrze trafiłeś

Terraria dla gadów możemy podzielić ze względu na materiał konstrukcyjny, kształt i rozmiar, klimat i rodzaj środowiska, a także ze względu na budowę samego terrarium. Dzięki szerokiemu wachlarzowi wyboru możemy dopasować zbiornik do wymagań hodowanego gada i preferencji hodowcy.

Podział Terrariów według tych kryteriów pozwala dostosować środowisko hodowlane do konkretnych potrzeb i preferencji różnych gatunków gadów oraz ułatwia utrzymanie zdrowego i bezpiecznego środowiska.

Podziały terrariów wg. jednej z kategorii często są mocno powiązane z podziałem z innych kategorii i powinniśmy dążyć do tego aby kryteria wzajemnie się uzupełniały.

Jak Dzielimy Terraria dla Gadów ze Względu na Warunki Klimatyczne i Wilgotnościowe?

Terraria dla gadów można podzielić ze względu na klimat i rodzaj środowiska, w którym występują gady w naturze.  Dostosowane są do specyficznych potrzeb różnych gatunków. 

Poniżej przedstawione są strefy klimatyczne według opracowania Instytutu Badań Edukacyjnych i Ministerstwa Edukacji i Nauki

Rys.1 Strefy klimatyczne i typy klimatu na świecie

Jak widać na ilustracji, podział klimatyczny Świata jest dosyć rozbudowany. Rozróżniamy główny podział na 5 stref klimatycznych względem szerokości geograficznej, z których cztery charakteryzują się dalszym podziałem np. na klimaty suche czy wilgotne charakterystyczne dla danej strefy. 

Oczywiście ten ogólny podział klimatów został w terrarystyce uproszczony rodzaju biotopu wg warunków wilgotnościowych, głównie rozróżniamy tutaj klimat wilgotny i suchy, jednak nie jest to aż tak oczywiste, co w dalszej części artykułu zostanie dokładniej opisane.

Terraria Tropikalne – Klimat Wilgotny

W przypadku zbiorników z bardzo wysoką wilgotnością, której zazwyczaj towarzyszą bogate nasadzenia roślinne (tak jak w naturze, przy wysokim poziomie wilgotności) najczęściej możemy spotkać się z takimi określeniami jak: 

  • Terrarium Tropikalne
  • Terraria Lasów Tropikalnych, 
  • Terrarium Wilgotne, 
  • Terrarium typu Las Deszczowy. 
terrarium wilgotne

Terraria wilgotne charakteryzują się koniecznością utrzymania wilgotności na poziomie powyżej 80% oraz temperatury w zakresie ok. 25-32°C. Dzięki tym warunkom zapewniają one środowisko zbliżone do naturalnych warunków tropikalnych, sprzyjających zdrowiu i aktywności gadów pochodzących z wilgotnych lasów deszczowych.

Wystrój, osprzęt, nasadzenia roślinne, rodzaj podłoża i wiele innych czynników są już tutaj dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb hodowanego gatunku, ponieważ klimat spełniający tak ogólne wymagania wystąpić może w wielu miejscach na Ziemi, przy czym charakteryzować może się swoją własną specyfiką.

Najbardziej zalecanymi materiałami do ich budowy terrariów z klimatem wilgotnym są szkło lub plastik (PCV), ze względu na aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa gadów.

O wodoodpornych terrariach z pcv możesz przeczytać w naszym kolejnym artykule.

Terraria Pustynne – Klimat Suchy

W przypadku zbiorników z wilgotnością nie przekraczającą 40% najczęściej możemy spotkać się z takim nazewnictwem jak terrarium suche, czy też terrarium pustynne. 

Terrarium pustynne zazwyczaj odwzorowuje bardzo surowy i ekstremalny mikroklimat pustyń. Terraria suche dla gadów pustynnych charakteryzują wilgotnością utrzymywaną na bardzo niskim poziomie,  poniżej 40% i średnią temperaturą 30-35°C (choć w niektórych przypadkach dzienne temperatury osiągających jeszcze wyższe wartości, oscylując w zakresie 30-45°C, a pod promiennikiem sięgają nawet ponad 50°C). 

terrarium pustynne suche

Wymagane jest intensywne oświetlenie, z koniecznością zamontowania mocnej świetlówki UV. Dzięki tym warunkom, terraria zapewniają środowisko zbliżone do naturalnych warunków panujących na pustyni, sprzyjające zdrowiu i aktywności gadów pochodzących z surowych, gorących i skrajnie suchych klimatów występujących w strefie zwrotnikowej, głębi kontynentów strefy podzwrotnikowej i umiarkowanej. 

Wystrój, osprzęt, rośliny, rodzaj podłoża i inne czynniki są dostosowywane indywidualnie do potrzeb hodowanego gatunku, uwzględniając specyfikę klimatu, który może występować w różnych miejscach na Ziemi.

Na budowę zbiornika do klimatu suchego można zastosować PCV, szkło, a nawet drewno (czytaj więcej tutaj)

Terraria “Pół-wilgotne” i Półpustynne 

No dobrze, wiemy już że w terrarystyce warunki o wilgotności wyższej niż 80% zaliczamy do klimatów wilgotnych, a zbiorniki o wilgotności niższej niż 40% są zaliczane do klimatów suchych. Co w takim razie z przedziałem wilgotności, który znajduje się w granicach 40-80%? Jak widać jest to dosyć szeroki przedział, w związku z czym ciężko jest go opisać w jednym akapicie jednoznacznie. Umieściłabym tutaj z pewnością terraria stepowe oraz terraria sawannowe.

Termin “Klimat Pół-wilgotny” nie istnieje w słowniku, jednak jest często stosowany w branży terrarystycznej do potocznego określania warunków wilgotnościowych jakie panują w terrarium z podwyższoną wilgotnością zbliżającą się do granicy klimatu wilgotnego czyli ok. 70-80%. Na Ziemi jest bardzo dużo zakątków spełniających takie warunki, dlatego też termin ten obejmuje szeroką gamę mikroklimatów.

 Są to m.in. terraria leśne dla niektórych gadów leśnych, które utrzymują wilgotność w zakresie 60-80%, z temperaturą 20-30°C, czasem także terraria tropikalne dla niektórych gadów wymagających wilgotności powyżej 70% i temperatury 25-30°C, albo terraria równinne dla gadów tropikalnych wymagających wilgotności powyżej 70% i temperatury 25-30°C. To tylko przykłady, ponieważ w terrarium możemy odwzorować praktycznie każdy mikroklimat, naśladujący naturalne warunki w jakich żyje hodowany przez nas gatunek. 

Uważam jednak, że warunki klimatyczne o podwyższonej wilgotności jednoznacznie wykluczają użycie drewna do budowy zbiornika, w którym będziemy urządzać taki klimat. Świetnie sprawdzi się tutaj plastik lub szkło.

Zbiorniki o wilgotności utrzymywanej nieco wyżej lub okresowo wyższej niż 40% czyli w umownych granicach ok. 40-50% i temperaturami oscylującymi między 25 a 35°C określane są jako terraria półpustynne. Obszary półpustynne głównie zlokalizowane na strefach brzegowych pustyń wykazują liczne podobieństwa do typowego środowiska pustynnego. C

charakteryzują się wybitnie suchym klimatem, obecnością okresowych, słonych jezior i solnisk, rzadką roślinnością z dominacją suchorostów i sukulentów. Półpustynie stanowią formację pośrednią pomiędzy obszarami znanymi jako pustynia i step lub określić je można jako jako suchy wariant stepu. Granica między strefami półpustyni a suchego stepu jest płynna, z obiema formacjami przenikającymi się na szerokim obszarze. 

Warunki te odwzorowują środowisko półpustynne, gdzie suche i ciepłe dni przeplatają się z chłodniejszymi nocami. Klimat półpustynny występuje przede wszystkim w strefie podzwrotnikowej i zwrotnikowej, gdzie panuje suchy i gorący klimat, jak np. w pustyniach na Bliskim Wschodzie (np. Sahara, Arabia) oraz w rejonach półpustynnych w Ameryce Północnej i Australii. 

W terrariach półpustynnych, dla uzyskania właściwych warunków, stosuje się substraty o niskiej retencji wody, takie jak piasek, oraz dodatki, które pomagają utrzymać odpowiednią wilgotność. Gadom hodowanym w takich terrariach zapewnia się schronienia i punkty ciepła, aby dostosować się do zmienności temperatury w ciągu doby.

Do budowy terrarium półpustynnego można zastosować PCV, szkło, a nawet drewno (czytaj więcej tutaj)

Terraria Zimne – Klimat Umiarkowany

Terraria odwzorowujące klimat umiarkowany raczej są rzadkością, ponieważ zwierzęta z tego klimatu nie są popularnymi gadami hodowlanymi. Klimat umiarkowany charakteryzuje się wilgotnością w zakresie ok. 40-60% i  temperaturą ok. 15-25°C. 

W tego typu zbiornikach urządza się np. terraria subtraktywne dla  niektórych gadów kopiących (niektóre gady mogą wymagać jednak innych warunków temperaturowych i wilgotnościowych), a także terraria górskie dla zwierząt takich jak kameleon górski, czy pseudocerastes – żmija górska. 

Jak Dzielimy Terraria ze Względu na Orientację Zbiornika i Rozmiar

Dostępne na Rynku terraria występują w różnych rozmiarach w orientacji poziomej, pionowej lub pośredniej. Orientacje terrarium warto jest dopasować do wymagań zwierzęcia, które zamierzamy hodować co będzie stymulowało je do kultywowania naturalnych zachowań.

Terraria Horyzontalne 

Terraria w orientacji pionowej nazywane są terrariami horyzontalnymi. Charakteryzuje je wyraźnie większa powierzchnia dna w stosunku do wysokości zbiornika. Stwarzają doskonałe warunki dla zwierząt prowadzących naziemny tryb życia.

terrarium białe pcv

 Ich płaska konstrukcja ułatwia poruszanie się i eksplorację terenu dla gatunków, które preferują przemieszczanie się po ziemi, jednocześnie pozwala hodowcy zaoszczędzić miejsce i niekiedy wydatki. Zwierzęta naziemne i tak nie korzystałyby w wyższych stref w terrarium.

Terraria Wertykalne 

Terraria o orientacji pionowej nazywane są terrariami wertykalnymi. Charakteryzują się one wysoką konstrukcją, i stosunkowo mała powierzchnia dna, gdyż w tym przypadku nie ma ona aż tak dużego znaczenia. 

panel grzewczy w terrarium

Są one idealne dla zwierząt o nadrzewnym trybie życia. Wysoka przestrzeń umożliwia gadom wspinanie się i eksplorowanie różnych poziomów, co jest szczególnie ważne dla gatunków zamieszkujących obszary leśne i skaliste. 

Te terraria zachęcają do wspinaczki, co jest istotne dla zachowania zdrowia psychicznego i fizycznego zwierząt nadrzewnych, a także umożliwia obsadzenie przestrzeni większymi roślinami, naśladując ich naturalne środowisko.

Terraria Pośrednie 

Terraria pośrednie, charakteryzujące się zrównoważonymi proporcjami wysokości, głębokości i szerokości, są doskonałym kompromisem dla zwierząt, które spędzają czas zarówno na ziemi, jak i wspinają się na niewielkie wysokości. 

Tego typu terraria oferują różnorodne przestrzenie, co pozwala zwierzętom dostosować się do swoich naturalnych potrzeb i zachowań. Zbiorniki te umożliwiają stworzenie różnych stref wewnątrz terrarium, co sprzyja zróżnicowanym aktywnościom i eksploracji dla hodowanych gatunków.

Jak Dzielimy Terraria ze Względu na Konstrukcję?

Oczywiście do tego podziału również można zakwalifikować terraria o różnej orientacji tj. wertykalne, horyzontalne i pośrednie, które wyżej zostały już opisane. Następnie dochodzą do tego różnego rodzaju terraria specjalistyczne, które uwzględniają specyficzne wymagania zwierząt oraz preferencje hodowcy. 

Przykładowymi konstrukcjami terrariów specjalistycznych mogą być:

Terraria Dzielone

Terraria dzielone konstruowane są na wzór tzw. domów bliźniaków. Konstrukcja polega na scaleniu za pomocą jednej ścianki dwóch zbiorników, co efektywnie przekłada się na utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnątrz. 

Zazwyczaj ścianka łączna w tego rodzaju terrariach jest wyjmowana, co umożliwia połączenie przestrzeni dwóch zbiorników, tworząc jedno spójne i większe środowisko. Opcja ta okazuje się niezwykle przydatna zwłaszcza w przypadku nabywania terrariów przejściowych dla młodych gadów, które zazwyczaj czują się nieswojo w zbyt obszernych zbiornikach. 

Po osiągnięciu przez gada odpowiedniego rozmiaru istnieje możliwość rozbudowy powierzchni zbiornika. Zdecydowanie korzystna cenowo, szczególnie w przypadku dwóch gadów, gdyż tego typu zbiorniki często są podzielone na dwie mniejsze części. 

Dzięki tej opcji istnieje potrzeba zakupienia jednego terrarium przejściowo/docelowego zamiast dwóch terrariów przejściowych i dwóch docelowych. Pozostaje jedynie kwestia zakupu dodatkowego terrarium dla drugiego gada.

Paludarium – Terrarium z Wbudowanym Basenem

Paludaria to specjalne zbiorniki, które łączą w sobie elementy terrarium (dla zwierząt lądowych) z elementami akwarium (dla zwierząt wodnych). Dzięki temu hodowcy mogą stworzyć środowisko, które obejmuje zarówno ląd, jak i wodę, dostarczając różnorodne warunki dla różnych gatunków zwierząt i roślin. 

W paludarium basen jest zazwyczaj umieszczony na dolnej części terrarium, co umożliwia zwierzętom korzystanie zarówno z obszaru wodnego, jak i lądowego.

Terraria z Siatkami

Są to terraria, których wszystkie lub część ścianek wypełniona jest za pomocą siatki. Są to terraria przeznaczone dla zwierząt które wymagają bardzo dobrej wentylacji np. terraria dla niektórych gatunków kameleonów, terraria dla modliszek czy straszyków itp.

Jak Dzielimy Terraria ze Względu na Materiał Konstrukcyjny?

Jeśli chodzi o materiał konstrukcyjny terraria dzielimy na terraria plastikowe, szklane oraz drewniane. W zależności od preferencji klimatycznych hodowanego gatunku oraz skali na jaką prowadzimy hodowlę niektóre materiały nadają się lepiej lub gorzej do danych wymagań.

 Wybór materiału jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa on bezpośrednio na zdrowie zwierząt oraz wygodę hodowcy. Jeżeli chcesz dokładnie zgłębić ten temat zapraszam do artykułu na temat materiałów konstrukcyjnych używanych do budowy terrarium.

Similar Posts