POLITYKA PRYWATNOŚCI RODO I PLIKÓW „COOKIES” IMCAGES.COM


Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” sklepu internetowego prowadzonego w domenie imcages.pl (zwanym dalej Sklepem).

IMCAGES Mikołaj Iwanowicz

Ordona 1

05-825 Grodzisk Mazowiecki , POLAND

(zwany dalej Sprzedawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności użytkowników Sklepu.

   Administrator

Administratorem danych osobowych jest 

IMCAGES Mikołaj Iwanowicz

Ordona 1

05-825 Grodzisk Mazowiecki , POLAND
będący operatorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem „IMCAGES.COM”, dalej „IMCAGES”
   Sposób pozyskania danych osobowych

Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie podczas:

a) Zakładania konta w naszym sklepie
b) Składania zamówienia na naszym sklepie
c) Wysłania wiadomości poprzez jeden z formularzy na naszej stronie
d) Wysłania wiadomości na jeden z naszych adresów mailowych.
e) Przeglądania sklepu IMCAGESi korzystania z usług w nim dostępnych
f) Zapisu do newslettera

   Rodzaje przetwarzanych przez nas danych osobowych

a) Podstawowe dane o użytkowniku oraz dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres IP, adres email, numer telefonu)
d) Dane adresowe
e) Informacje o zamówieniach i zamawianych towarach
f) Inne dane podane przez Ciebie podczas kontaktu z nami
g) Dane o czynnościach wykonywanych w sklepie „IMCAGES”
h) Pliki cookie i dane przeglądarki oraz komputera

   Cele przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzamy Twoje dane w celu:

a) Umożliwienia korzystania z naszego sklepu internetowego, w tym do realizacji zamówień, dokonywania płatności i realizacji wysyłki zamawianego towaru.
b) Umożliwienia zarządzania Twoim kontem i wglądu w historię zamówień oraz świadczenia usług dostępnych dla użytkowników sklepu.
c) Obsługi reklamacji oraz zmian w złożonych przez Ciebie zamówieniach.
d) Obsługi zgłoszeń i zapytań, które zostały do nas przez Ciebie wysłane.
e) Kontaktowania się z Tobą w celach związanych z realizacją zamówień i świadczonych przez nas usług.
f) Monitorowania Twojej aktywności w sklepie IMCAGES
g) Prowadzenia działań marketingowych
h) Prowadzenia analiz statystycznych
i) Przechowywania na potrzeby archiwizacyjne
k) Realizacji rozliczeń i dokumentów handlowych

W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych.

   Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich dotyczących przetwarzania danych osobowych: prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z praw tych możesz skorzystać za pomocą sekcji „Mój panel” w sklepie IMCAGES lub poprzez kontakt z Administratorem danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

   Podmioty, którym przekazujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom wspierającym nas w realizacji Twoich zamówień i świadczeniu pozostałych usług:

a) Operatorzy płatności
b) Firmy kurierskie
c) Dostawcy usług marketingowych i informatycznych
d) Firmy hostingowe
e) Organy publiczne i rządowe – gdy jest to wymagane w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wynika z podejrzenia naruszenia regulaminu sklepu IMCAGES
f) Strony trzecie, wspierające nas w świadczeniu usług dostępnych przez sklep IMCAGES

   Czas przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres realizacji zamówień i innych usług dostępnych przez sklep IMCAGES, a także po ich zakończeniu, do momentu wniesienie przez Ciebie sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania.

Twoje na dokumentach handlowych są przechowywane przez cały okres, jaki jesteśmy zobowiązani do zachowania tych dokumentów w celu spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia ich kontroli przez organy publiczne.

   Profilowanie danych osobowych

Twoje dane będą przetwarzane automatycznie (w tym w formie profilowania) w celu przedstawienia spersonalizowanej oferty oraz w celach statystycznych.