Terrarystyka Leksykon - B

To jest leksykon Terrarystyczny. Znajdziesz tu wszystkie kategorie i produkty posegregowane od A do Z. Leksykon jest podzielony na różne kategorie, takie jak: rodzaje terrariów, gatunki zwierząt, techniki hodowlane czy elementy wyposażenia.

"B" jak Bioaktywne Podłoże lub Biotop. Sprawdź także producentów na literę B takich jak Braplast oraz Bessgrow.

Warto sprawdzić także Bambusowe tyczki oraz Bar Holdersy, które pomagają utrzymać tyczki w zbiorniku z gadami.

Leksykon Terrarystyczny - B

Użyj poniższego spisu alfabetycznego aby odszukać to czego potrzebujesz z naszego sklepu terrarystycznego

A | BCDEFGHIJKLŁMNOPRSTUWXYZ | Ż

Frazy na literę "B" związane z naszym sklepem Terrarystycznym

Balast - Pojęcie "balast" w branży terrarystycznej lub akwarystycznej odnosi się do statecznika stosowanego do żarówek halogenowych.

Basen do Terrarium - Basen do terrarium odnosi się do specjalnego pojemnika lub zbiornika, który jest wykorzystywany do stworzenia odpowiednich warunków i środowiska życia dla gatunków zwierząt lub roślin terrarystycznych.

Bentos - Fauna bentosowa to zbiorowisko organizmów zwierzęcych związanych z dnem różnych środowisk wodnych, w tym zarówno słonych, jak i słodkich, zarówno wód stojących, jak i płynących. to również organizmy związane z różnymi strukturami obecnymi na dnie, takimi jak rośliny (fauna naroślinna), glony, kamienie (fauna nakamienna) oraz elementy antropogeniczne.

Berghia - To rodzaj morskich ślimaków z rodziny aeolidiidae, którzy są znani ze swojej zdolności do zjadania i kontrolowania populacji glonów z rodzaju aiptasia.

Besgrow - Besgrow to marka oferująca specjalistyczne podłoża dla terrarystyki i akwarystyki, które zapewniają optymalne warunki wzrostu roślin i utrzymanie odpowiedniego środowiska dla zwierząt. Głównie produkują mech sphagnum.

Biczogony - Biczogony to informacja o grupie organizmów należących do gromady pajęczaków, które są charakterystyczne dla terrarystyki i akwarystyki ze względu na ich egzotyczny wygląd i wymagania hodowlane.

Biocenoza - Ogół populacji różnych gatunków roślin i zwierząt żyjących w określonym ekosystemie i powiązanych ze sobą zależnościami pokarmowymi oraz konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową.

Biofiltracja - Proces usuwania szkodliwych substancji chemicznych z wody akwariowej za pomocą bakterii nitrujących, które przekształcają amoniak i azotyny w nieszkodliwy azotan.

Biota Podłoża - Mikroorganizmy i organizmy żyjące w podłożu akwariowym, które pomagają w procesie dekompozycji i utrzymaniu zdrowej gleby.

Biotop - Jest to Konkretne środowisko naturalne, na przykład las deszczowy, pustynię lub las liściasty, w którym występuje dany gatunek zwierzęcia.

Błazenek - Atrakcyjnie ubarwiona ryba morska z rodziny garbikowatych (pomacentridae), zaliczana do błazenków. często hodowane w akwariach morskich.

Braplast - Braplast jest producentem plastikowych pudełek hodowlanych do przechowywania między innymi gadów i płazów

Breeder Boxy - Breeder Boxy to pojęcie z branży terrarystycznej lub akwarystycznej, oznaczające specjalne pojemniki lub pudełka wykorzystywane do hodowli i rozrodu zwierząt, takich jak ryby czy gady.